Виховна робота

Молчанова Iлона Олексiївна

Педагог-організатор

На посаді організатора один рік.

Гречук Наталя Федорівна

Заступник директора з виховної роботи

На посаді заступника два роки.

Прохорова Інна Віталіївна

Педагог-організатор

На посаді організатора перший рік.

Аналіз виховної роботи школи за 2019/2020 н.р.

Виховна робота опорного закладу – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання, саморозвитку та самореалізації всіх учасників освітнього процесу.

У 2019/2020 навчальному році виховна робота в школі була спрямована на реалізацію загальношкільної виховної теми: «Формування патріота і громадянина, національно свідомої, цілісної, гармонійно розвинутої особистості, здатної до адаптації в суспільстві» .

Мета виховної діяльності: формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал.

Для досягнення означеної мети було передбачено реалізацію таких завдань:

- організація виховного процесу в класному колективі та в роботі з батьками на засадах проектної педагогіки;

- створення програми виховання для окремого класу з урахуванням індивідуально-педагогічних можливостей класних керівників, батьків, а також - результатів вивчення рівнів фізичного, соціального, психічного та духовного розвитку учнів;

- змістове наповнення програми виховання з урахуванням вікових особливостей учнів;

- задоволення базових потреб особистості вихованця (фізіологічних потреб, потреби в безпеці, любові та прихильності, визнанні та оцінці, в самоактуалізації) в умовах загальноосвітнього навчального закладу;

- реалізація у процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах;

- оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової;

- створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуацій успіху та підтримки), його психолого-педагогічний супровід;

- співпраця з органами учнівського самоврядування;

- інтеграція зусиль батьківської громади, позашкільних закладів, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров'я;

- створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей.

Завдання виховної діяльності школи визначено у відповідності до нормативних документів, а саме:

· Законів України:

від 26.04.2001 № 2402-III «Про охорону дитинства» (зі змінами)

від 05.09.2017 № 2145-VIII «Про освіту»

від 13.05.1999 № 651-XIV «Про загальну освіту»

від 7 грудня 2017 року № 2229 «Про запобігання та протидію домашньому насильству» (зі змінами)

від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIIІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»

· указів Президента:

від 12.01.2015 №5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020»,

від 12.06.2015 №334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді»,

від 22.01.2016 №17/2016 «Про заходи з відзначення 100-річчя подій української революції 1917-1921 років»

від 18.05.2019 №286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання»

· наказів Міністерства освіти і науки України:

від 16.06.2015 №641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах»,

від 02.10.2018 №1047 «Про затвердження Методичних рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами»;

від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України»;

від 01.02.2010 № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми»

від 29.03.2010 № 255 «Про виконання законодавчих вимог у зв’язку із прийняттям Закону України від 21 січня 2010 року № 1824 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв»;

від 25.12.2006 № 844 «Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми»;

від 23.08.2006 № 631 «Про вжиття вичерпних заходів, спрямованих на дотримання законодавства, щодо захисту прав неповнолітніх»;

від 31.10.2011 № 1243 "Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України";

· ПОСТАНОВ КМУ:

від 24 лютого 2016 р. № 111 «Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року» (зі змінами);

від 11 квітня 2018 р. № 273 «Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року»;

від 30 травня 2018 р. № 453 «Про затвердження Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року»;

від 24.02.2016 № 111 «Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року» (зі змінами);

· Розпорядження КМУ:

«Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2019-2023 роки»;

«Про затвердження Плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року» від 6 лютого 2019 року № 56

«Про затвердження Плану заходів з реалізації Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року» від 27 листопада 2019 р. № 1335-р.

· Листів МОН України:

від 26.06.18 року №1/9-407 «Щодо недопущення політичної агітації у закладах освіти».

від 18.05.2018 № 1/11-5480 «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству»

· Комплексної програми профілактики злочинності в Кіровоградській області на 2016-2020 роки

Виховання учнів реалізовувалося у процесі організації:

- освітньої діяльності;

- позакласної діяльності;

- позашкільної освіти;

- роботи органів учнівського самоврядування;

- взаємодії з батьками, громадськими організаціями, державними установами.

Сучасний зміст виховання дітей та учнівської молоді в Україні — це науково обґрунтована система загальнокультурних і громадянських цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характе­ризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, праці, природи, мистецтва, самої себе.

Керуючись програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», виховна діяльність закладу здійснювалась через розвиток системи цінностей і якостей особистості учнів:

·ціннісне ставлення до себе;

·ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;

·ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

·ціннісне ставлення до праці;

·ціннісне ставлення до природи;

·ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Враховуючи завдання національного виховання, визначені в Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, виховна робота була організована й проводилася в різних формах і напрямках: національно-патріотичне та громадянське виховання, морально-духовне і гуманістичне, правове, превентивне виховання і формування здорового способу життя, екологічне, художньо-естетичне виховання.

Традиційні заходи

Протягом року проводилися щотижневі тематичні та робочі лінійки, спрямовані на формування свідомої поведінки школярів, профілактику наркоманії, алкоголізму та тютюнопаління, запобігання нещасних випадків та попередження правопорушень; присвячені визначним подіям історії та життя суспільства.

Впродовж навчального року було проведено традиційні заходи: свято Першого дзвінка, свято осені, виставка квітів та виробів із природніх матеріалів «Червоний, жовтий, зелений», День працівників освіти «Серця подаруєм в дитячих долонях», День учнівського самоврядування «День навпаки», конкурс «Перлина степового краю», заходи до Дня української писемності та мови та Дня рідної мови «Вся історія народу в мові», Всесвітній день боротьби зі Снідом; новорічні свята «Феєрія Нового Року», День Святого Миколая «Миколай запалює зірки», свято «Вітає березень крилатий жінок прекрасних із весняним святом» до Міжнародного жіночого дня, Тиждень правового виховання. Впродовж року до свят під керівництвом педагога-організатора було створено тематичні фотозони та інформаційні куточки.

Національно-патріотичне та військово-патріотичне виховання

Національно-патріотичне та військово-патріотичне виховання є складовою виховного процесу учнів, головною метою якого є набуття молодими громадянами готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування особистісних рис громадянина України.

В усіх класних кімнатах оформлені куточки державної символіки, де учні мають змогу ознайомитися з державними символами України – Гербом, Прапором, Гімном. Класними керівниками та вихователями ГПД під час проведення класних годин, тематичних заходів виховується повага до державної символіки. Всі урочистості супроводжуються Гімном України та підняттям Державного Прапору України.

В рамках Місячників та Тижнів військово-патріотичного та національно-патріотичного виховання проведено такі заходи: Всеукраїнський урок «Україна – єдина країна», години пам’яті до Дня партизанської слави, Дня визволення Богданівки, Дня визволення України, Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, флешмоб до Дня миру та онлайн-флешмоб до Дня вишиванки, свято «Журавлині ключі Покрови» до Дня Захисника України, година гордості до Дня Гідності та Свободи «Вільні творять майбутнє», заходи скорботи та пам’яті з нагоди відзначення роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні «Україна пам’ятає! Світ визнає!», Всеукраїнська акція «Запали свічку пам’яті!», заходи щодо вшанування подвигу учасників Революції Гідності й увічнення пам’яті Героїв Крут, реквієм до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні «Герої не вмирають... Просто йдуть...», військово-спортивна гра «Нумо, хлопці! Нумо, дівчата» для старшокласників, «Козацькі розваги» до Дня збройних сил України, ланцюг єднання до Дня Соборності України «Діти єднають Україну», зустрічі з ліквідаторами аварії на ЧАЕС, воїнами-інтернаціоналістами, учасниками АТО; благодійні акції «Гостинець захисникам України», «Оберіг солдату», уроки мужності «Пам’ятаємо. Перемагаємо».

Відповідно до статті 29 Закону України « Про захист населення від інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів України №2113 від 11.03.2020, наказу МОН від 16 березня 2020 №406, відповідно до пункту 2.4. Положення про дистанційне навчання та розпоряджень Знам’янського районного відділу освіти, культури, молоді та спорту річний план виховної було скореговано.

Під час карантину виховна робота у школі проводиться згідно з планом виховної роботи. Класні керівники проводили виховні години, використовуючи програми Zoom, Classroom, Viber. Виховні години проводилися у формі:

- інформаційних 5-тихвилинок –обговорення важливих подій з життя країни та світу за тиждень, аналіз інформації про Сovid-2019;

- тематичних виговних годин, зокрема до Дня землі, Дня пам’яті Чорнобильської трагедії, Дня пам’яті та примирення та Дня Перемоги;

- перегляду та обговорення роликів та фільмів про небезпеку булінгу, кібербулінгу, торгівлі людьми, наркотиків та ін.;

- віртуальних екскурсій музеями України та світу;

- індивідуальної форми виховної роботи – проведення бесід в телефонному та онлайн-режимі з конкретного приводу не лише з учнями, а й їхніми батьками.

Превентивна робота

На належному рівні проводилася правовиховна робота та робота з протидії усім видам насильства. З метою чіткої організації та підвищення ефективної діяльності педагогічного колективу з формування правової культури та попередження правопорушень, у річному плані роботи школи окремим розділом було сплановано заходи з профілактики правопорушень та правового виховання серед учнів.

Основна мета роботи школи в цьому напрямку - координація зусиль педагогічного колективу, запобігання правопорушень, надання допомоги вчителям, класним керівникам, батькам; охорона прав дитини.

Із метою створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти, керуючись Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIIІ, у закладі розроблено, затверджено та оприлюднено план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу, мобінгу, кібербулінгу, харасменту в закладі. Протягом року було організовано тематичні заходи, консультації, що формують навички толерантної ненасильницької поведінки спілкування та взаємодії: імітаційна гра для молодших школярів «Якщо тебе ображають», імітаційна гра для учнів середніх і старших класів «Розкажи про насильство», тренінги для старшокласників з розвитку навичок спілкування та мирного вирішення конфліктів «Стоп булінг!» та «Профілактика булінгу в учнівському середовищі», анонімне анкетування учнів 5-11-го класів про випадки булінгу (цькування) у школі, анкетування батьків про безпеку в закладі освіти, фотокалейдоском «Ми проти булінгу» (5-11 класи), години відвертого спілкування за участю представників ювінальної поліції «Не допускай проявів булінгу над собою. Допоможи другу» (5-11 класи)

Під час проведення акції «16 днів проти насильства» соціальним педагогом та практичним психологом було організовано та проведено урок ґендерної грамотності «Ми різні, але ми рівні»; загальношкільна лінійка «Ми проти насилля», акція «Синя стрічка», просвітницькі заходи «Кричати не можна мовчати» з нагоди Міжнародного Дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок (7-11 клас), фотоконкурс «Посмішка робить світ добрішим», конкурс дитячих виробів «Наші долоньки проти насильства» для учнів 1-6 класів, до всесвітнього дня людей з обмеженими можливостями перегляд фільму «Ти де, я тут» з подальшим обговоренням для учнів 9-11 класів, година спілкування «Хай у кожному із нас палає свічка милосердя» (5-9 клас). Створено виставку матеріалів «Зупинимо насильство разом!», до міжнародного дня боротьби з рабством проведено ряд занять з елементами тренінгу: «Стоп! Торгівля людьми» (8-11 класи), проведено загальношкільну лінійку «Національна гаряча лінія – для дітей та про дітей». Із метою виявлення та попередження проявів насилля в закладі проведено анкетування серед учнів: «Насилля у школі», «Анкета з питань насильства щодо дітей», «Анкета на виявлення обізнаності учнів з питань торгівлі людьми». На основі отриманих даних інформацію висвітлено на нараді при директорові «Насилля над дітьми: ознаки та дії педагогів».

До всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом було проведено виступ агітбригади «Молодь обирає здоров’я», акцію «Ми проти СНІДу» та анкетування «Що я знаю про СНІД».

В рамках Всеукраїнського тижня права проведено Єдиний всеукраїнський урок на тему «Права людини», конкурс малюнків «Мої права у кольорах веселки», виховна година в 1-11 класах «Рівні права – рівні можливості», організовано круглий стіл з питань забезпечення прав і свобод людини в Україні, а також бесіди «Обовˊязки і правила для учнів відповідно до статуту школи», «Я – патріот своєї держави», «Права дитини. Права людини», «Толерантність врятує світ», «Україна – правова держава», «Попередження домашнього насильства «Розірване коло»».

На виконання Національної програми «Діти України», з метою роз­в'язання проблеми профілактики бездоглядності дітей та скоєння ними правопорушень, створення належних умов для їх фізичного, інтелектуального й духовного розвитку, виявлення та взяття на облік дітей, які потрапили в складні життєві обставини та підвищення рівня організації в школі було створено Раду профілактики правопорушень серед учнів. У своїй діяльності Рада керується Кодексом України «Про адміністративні правопорушення», Законами України «Про освіту», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо протидії булінгу», цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами з питань протидії боулінгу. Під час засідань РП заслуховуються звіти класних керівників про роботу з родинами з групи ризику, про відвідування учнями даної категорії навчальних занять, розглядаються особові справи учнів даної категорії із запрошенням батьків. На виконання плану роботи Ради з учнями «групи ризику» та учнями, що перебувають на внутрішкільному обліку класними керівниками та соціальним педагогом, психологом проводилась відповідна робота: щоденно соціальним педагогом контролювався стан відвідування учнями занять, щомісяця проводилися рейди з профілактики правопорушень та злочинності серед учнів: «Урок», «Ні! запізненням», «Зовнішній вигляд», «Паління»; систематично проводилися роз’яснювальні бесіди з учнями, батьками щодо запізнень учнів до школи та неприпустимість безпричинних пропусків уроків. Протягом року ці діти залучалися до участі в позакласній роботі та в роботі гуртків, спортивних секцій РЦДТ та ДЮСШ.

Результати роботи Ради профілактики оприлюднено на вебсайті закладу.

Соціальний захист неповнолітніх

У школі систематизовано роботу із соціального захисту неповнолітніх. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти учасників АТО були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням. Протягом навчального року соціальним педагогом, класними керівниками 1–11 класів та соціальним працівником Богданівської сільської ради було здійснено перевірку умов проживання дітей-сиріт і дітей, що залишилися без батьківського піклування, учнів з багатодітних та малозабезпечених родин, що перебувають в складних життєвих обставинах і складено відповідні акти. Адміністрація закладу здійснює систематичний контроль за виконанням опікунами їх обов’язків щодо виховання, створення необхідних умов утримання особистих, майнових прав та інтересів підопічних дітей. Постійно проводилися зустрічі класних керівників, соціального педагога з опікунами, відвідували їх вдома з метою контролю виконання їх обов’язків, проводилися індивідуальні консультації. Усі опікуни були ознайомлені з їх обов’язками згідно «Правил опіки і піклування», затверджених 26.05.1999р. №34/166/88, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 17.06.1999р. Також соціальним педагогом та психологом школи проводились консультації, діагностування, анкетування дітей та батьків, було здійснено необхідну профілактичну роботу.

Запобігання дитячому травматизму

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі протягом 2019-2020 н.р. велася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру» (зі змінами), наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою» (зі змінами), наказів Міністерства освіти і науки України «Про затвердження положення про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього процесу в закладах освіти» від 26.12.2017 № 1669 і «Про затвердження положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час освітнього процесу в закладах освіти» від 16.05.2019 № 659, від 18.04.2006 № 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» (зі змінами), листів Міністерства освіти і науки України від 16.06.2014 № 1/9-319 «Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності».

Із метою організації роботи з охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу перед початком навчального року видано відповідні накази, розроблені посадові інструкції та інструкції з охорони праці для всіх працівників, видані працівникам під підпис. У наявності журнали реєстрації інструктажів, обліку дитячого та дорослого травматизму, пожеж тощо.

Із метою попередження дитячого травматизму серед учнів протягом року проводилися планові бесіди з попередження травматизму, інструктажі, відеолекторії з питань електробезпеки, правил поведінки на водоймах, порядку дій населення при виявленні вибухонебезпечних предметів або незнайомих предметів в містах загального користування, пожежі. У вересні відбувся місячник дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі» та Тиждень безпеки дорожнього руху «Правила дорожні знай – життя та здоров’я зберігай!», у листопаді – Тиждень пожежної безпеки «Про вогонь нам треба знати, з ним не можна жартувати», у січні - Тиждень здоров’я «Здоров’я дітей – здоров’я нації», у квітні – Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності «Щоб не трапилось біди, обережним будь завжди!», у травні - Тиждень безпеки дорожнього руху «Рушаєш у дорогу чи далеку путь – про правила дорожні не забудь!».

Класні керівники вчасно проводили з учнями інструктажі з БЖ, заходи в рамках тематичних Тижнів з безпеки життєдіяльності, щотижневі бесіди про збереження життя та здоров’я, про що записували до журналів з БЖ встановленої форми, плани класних керівників, класні журналів.

На кінець 2019-2020 навчального року було проаналізовано стан дитячого травматизму: в результаті дитячих пустощів та необережного поводження 10 учнів отримали травми в побуті, що свідчить про недостатній рівень роботи з попередження дитячого травматизму.

Питання з охорони праці, дитячого та дорослого травматизму періодично заслуховувались на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові.

На належному рівні виконувалися заходи щодо здійснення санітарно-гігієнічного режиму в закладі, профілактичних медичних оглядів учнів, здійснення контролю за проведенням уроків фізичної культури та трудового навчання.

Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, під час дистанційного навчання у побуті й громадських місцях, на вулиці тощо обговорювались на батьківських зборах, також їх висвітлено на сайті школи та у групах соціальних мереж.

Профорієнтаційна робота

У напрямку профорієнтації проведено:

- Консультації для учнів 9-11 класів «Інтереси, здібності, покликання і вибір професії», «Умови прийому в учбові заклади», «Потреби ринку праці в спеціалістах»

- Ігри «Знатоки професій»; «Всі професії потрібні, всі професії важливі»

- Ділову гру «Біржа»

- Вікторини «Що, де, коли» про професії», «Час – гроші»

- Конкурси малюнків «Моя майбутня професія», «Всі професії чудові – всі роботи до вподоби»

- Тренінги «Твій професійний маршрут, «Стратегії правильного вибору професії»

- «Помилки при виборі професії»

- Години спілкування «Професійна відповідність», «На шляху до успіху».

Робота ШМО класних керівників

На виконання плану роботи школи, протягом 2019-2020 навчального року в школі було організовано роботу методичного об’єднання класних керівників, яке працювало згідно плану роботи школи та плану роботи методичного об’єднання класних керівників.

Робота МО класних керівників спрямована на:

- формування вмінь учителів працювати з учнями, враховуючи інтереси й запити самих школярів, індивідуальний підхід у виховній роботі;

- питання планування, організації та аналізу ефективності виховного процесу.

- розвиток творчої особистості вчителя та учня, створення сприятливих умов для успішної соціалізації в освітньому процесі.

Протягом 2019-2020 н.р. методичне об`єднання класних керівників працювало над реалізацією виховної проблеми: «Діяльність класного керівника щодо виховання громадянина-патріота, формування громадської активність дітей та підлітків, які люблять свій народ, Україну, готові самовіддано захищати і розбудовувати її»

Протягом року було сплановано та проведено чотири засідання МО класних керівників. Перше засідання відбулося у формі інструктивно - методичної наради на тему: «Стратегічні напрямки виховання у вимірах сьогодення. Підвищення фахової компетентності класного керівника», під час якої ЗДВР Гречук Н.Ф. зробила аналіз роботи МО за минулий навчальний рік. Були визначенні завдання та затверджений план роботи МО на 2019-2020 рік. Друге методичне об’єднання відбулося у формі круглого столу на тему: «Булінг у дитячому середовищі: причини, наслідки та шляхи його подолання». Третє засідання відбулося у формі скарбнички педагогічного досвіду на тему: «Основи педагогічної співпраці «Педагоги - діти - батьки». Четверте методичне об’єднання відбулося у вигляді аукціону методичних ідей на тему «Підсумок роботи методичного об’єднання класних керівників за 2019-2020 навчальний рік». Засідання відбулося дистанційно через ZOOM-звязок. Кожен класний керівник брав активну участь у роботі ШМО.

Дитяче самоврядування

Протягом 2020 року дитяче самоврядування було ініціатором та організатором проведення благодійних акцій:

- «Захисти, Святий Миколаю, наших захисників» (виготовлення оберегів бійцям ООС)

«Новий рік без самотності» (привітання учителів-пенсіонерів креативними ялинками)

- «Подаруй дитині свято» (збір а передача м’яких іграшок у будинок дітей-інвалідів у м. Знам’янка)

- «Гостинець захисникам України», «Оберіг солдату», «Великодній кошик для бійця», «Напиши листа захиснику України» (збір ласощів, речей та коштів для воїнів ООС)

- «Сітка захисту» (плетення захисної сітки для учасників ООС «Закарпатських ведмедів»)

- «Дякую тобі» (сучасної традиції вдячності українським воїнам)

- «Добро жменями» (збір кришок з-під пластикових пляшок для подальшої переробки та виготовлення протезів для воїнів АТО та ООС)

- «Від серця до серця» (збір коштів для онкохворих дітей)

- «Пам’ятник» (патронат Меморіалу Слави)

Творча група лідерів ШПД стала переможцем районного конкурсу соціальних проектів «Моє село через 20 років».

У період дистанційного навчання лідерами ШПД було організовано та проведено ряд виховних заходів онлайн, а саме: флешмоб-відеопривітання до Дня пам’яті та примирення #Ніколи_знову#; фоточелендж до Дня памяті та примирення #Ми_пам’ятаємо#; флешмоб #Вишиванка_мій_ генетичний_код#; фоточелендж до Дня родини, свято Останнього дзвоника.

Робота з батьками

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є учасниками позакласних заходів, свят, заходів пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють із сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною, складають акти обстеження житлово-побутових умов проживання певних категорій учнів.

Протягом навчального року працював батьківський всеобуч із питань правової освіти населення, виконання батьківських обов’язків, відповідальності за життя та збереження здоров’я дітей, профілактики жорстокого поводження з дітьми та насильства в сім'ї, протидії шкідливим звичкам, торгівлі людьми, булінгу (цькуванню), профорієнтації, проводилися індивідуальні профілактичні бесіди з батьками учнів. На загальношкільних батьківських зборах було розглянуто питання про дотримання законодавства про загальну середню освіту, про дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу. Класні керівники 1-11класів та соціальний педагог довели до відома батьків інформацію про відповідальність за виховання дітей та соціальний захист неповнолітніх. В усіх класах було проведено батьківські збори на тему «Шкільний булінг. Якщо ваша дитина стала його жертвою».

Робота з обдарованими

Важливим аспектом організації виховної діяльності закладу є робота з обдарованими учнями.

У закладі наявний банк обдарованих дітей, проводиться моніторингова діяльність з метою порівняння результатів щодо динаміки рівня вихованості учнів, їх участі у шкільних та позашкільних заходах, результатів участі в конкурсах.

Створення умов для розвитку обдарованих дітей сягає за межі школи. Налагоджено тісну співпрацю із позашкільними закладами: РЦДЮ, ДЮСШ, музичною школою.

Проаналізувавши стан виховної роботи у 2019-2020 навчальному році, слід зазначити, що класні колективи 1-11-х класів під керівництвом класних керівників, за участі учнівського самоврядування активно долучаються до проведення позакласних та позашкільних заходів різного спрямування. Діти із задоволенням готуються до проведення різних виховних заходів. Особливий інтерес викликає підготовка та участь у концертах, акціях милосердя, флешмобах, днях учнівського самоврядування, вечорах, новорічних святах, шкільних конкурсах художньої дитячої творчості тощо.

Однак залишились певні питання, розв’язання яких слід продовжити, а саме:

1.Створення цілісної системи моніторингу ВП.

2.Підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми.

3.Стимулювання соціальної активності учнів, їхньої участі в роботі органів учнівського самоврядування.

4. Удосконалення форм та методів роботи класних керівників з вирішення виховної проблеми школи.

5. Покращення проведення профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю з метою надання допомоги у професійному самовизначенні та свідомому виборі предметів ЗНО

У 2020-2021 навчальному році перед педколективом будуть поставлені завдання:

1. Сприяння розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального та морального потенціалу;

2. Удосконалення форм та методів роботи класних керівників з формування та розвитку ключових компетентностей Нової української школи

3. Формування особистості патріота України, гідного громадянина, який усвідомлює свою приналежність до сучасної Європейської цивілізації;

3. Створення умов для розвитку інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетентностей учасників навчально-виховного процесу у позаурочній діяльності;

4. Виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формування здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’я;

5. Формування культури спілкування, безпечного толерантного середовища та інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу;

6. Посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з закладом;

7. Розвиток творчого потенціалу учасників освітнього процесу;

8. Організація виховного простору через діяльність шкільних органів учнівського самоврядування;

9. Підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;

10. Покращення проведення профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю з метою надання допомоги у професійному самовизначенні та свідомому виборі предметів ЗНО;

11. Створення цілісної системи моніторингу ВП.

"Ми є. Були. І будем ми. І Вітчизна наша з нами" (семінар заступників директорів з ВР)


15 березня ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ст. ім. І.Г. Ткаченка" приймала гостей - заступників директорів із виховної роботи та членів Знам’янського районного парламенту дітей, яких гостинно зустрів, побажавши приємної творчої зустрічі, директор школи С.Я. Бойчук.

Спочатку педагог-організатор Гречук Н.Ф. презентувала досвід роботи школи з військово-патріотичного виховання, адже наша школа є опорною з цього питання. Потім гості переглянули літературно-музичну композицію «Герої не вмирають», присвячену тим, хто воює на Сході України, і тим, хто, на жаль, більше ніколи не повернеться до своїх матерів, дружин, дітей. Вони віддали своє життя за наше мирне майбутнє, за єдину і неподільну Україну.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Ми не лише ділилися досвідом роботи, а й залучали гостей до активної співпраці. У рамках акції «Маскувальна сітка для воїнів АТО своїми руками» ми усі плели маскувальну сітку, писали побажання захисникам. Учні нашої школи завершать розпочату добру справу і передадуть на передову сітку й смаколики нашим постійним друзям «Закарпатським ведмедям».

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Учитель ЗВ Стукало В.І. та учні 11 класу показали присутнім елемент уроку захисту Вітчизни. Фізична, стройова та вогнева підготовка, виконання команд та чіткість дій учнів, як хлопців так і дівчат, викликали в присутніх захват та гордість за підростаюче покоління.

Carousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel image

Хто з нас із самого дитинства не мріє досягти вершин у своєму житті, стати успішною людиною, яку знають, поважають, люблять, до якої звертаються і в радості, і в горі. Мені здається, щоб вирости такою особистістю, дитина повинна почуватися успішною і потрібною. Саме це сприятиме її зростанню, самореалізації, успіху. Шлях до нього для багатьох починається саме в школі. Школа – це перший суспільний досвід людини. Кожного дня діти йдуть сюди своїми малими стежками, які складаються в один широкий шлях до майбутнього, до успіху. Дуже важливо тут не згубитися серед інших, не втратити індивідуальність, а, навпаки, стати лідером, неповторною, багатогранною особистістю, справжнім громадянином і патріотом своєї держави. Саме про це й ішлося на тренінговому занятті Школи Лідерів «Лідерство - запорука успіху», яке провела Гречук Н.Ф. Захід завершився запальним флешмобом учасників тренінгу «Ми змінимо світ! Ми зможемо це зробити! Ми діти України, її завзяті діти!»

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel image

Я звернулася до своїх нових друзів із проханням написати їхні враження від зустрічі. Дякую всім, хто відгукнувся.

Мене дуже вразила організація семінару. Все було на найкращому рівні. Хотілося б більше таких теплих зустрічей. (Світлана Кущук, Трепівська ЗШ)

Мені сподобалася чуттєвість і патріотизм учнів Богданівської школи,слухаючи їх, відчуваєш, що ти маєш змінитися і допомогти своїй країні. Було дуже весело під час виховної бесіди, яка мала на меті в кожному з нас виховати справжнього лідера (Анастасія Грузін, Пантазіївська ЗШ)

Море задоволення! Море захоплення! Велика подяка організаторам семінару за цікавий, насичений захід. Дуже вразила гостинність, доброзичливість господарів вашої школи. Дякую за позитив та приємно проведений час із вами (Ілона Аніцой, Суботцівська ЗШ)

Від семінару, що був проведений 15 березня 2017 року в Богданівській школі № 1, залишилися лише позитивні враження. Особливо сподобався дуже корисний тренінг "Лідерство - запорука успіху". Було приємно познайомитися, поспілкуватися й плідно попрацювати в колі однолітків із інших сіл району (Ірина Бачковська, Богданівська ЗШ №2)

Менi дуже сподобалося! Все було добре органiзовано!Чудова підготовка учнiв 11 класу на уроці захисту Вiтчизни. Особливо хочеться звернути увагу на тренінг, на якому кожен продемонстрував, що він лiдер, і треба завжди вiрити у своï сили! (Юлія Волошаненко, Мошоринська ЗШ)

Нещодавно в нашому навчальному закладі відбувся семінар,на якому були присутні не лише вчителі, а і учні - представники районного парламенту дітей. Такий вид роботи відбувся вперше, і мені він дуже сподобався, бо ми мали змогу поспілкуватися і познайомитися один з одним. Для нашого подальшого розвитку, для розвитку кругозору і можливостей, це просто необхідно. Адже ми, підростаюче поколінням, - майбутні лідери. Я б із задоволенням ще раз зустрілася з новими друзями і взяла участь у подібному заході. (Анастасія Кучерява, Богданівська ЗШ №1)

Семінар проходив у цікавій формі. Дуже сподобалося те, як прийняли гостей, було комфортно, як у рідній школі. Звичайно ж, надовго запам'ятається круглий стіл, присвячений темі лідерства. Я впевнена, що багато підлітків знайшли друзів та дещо нове для себе (Олена Василенко, Дмитрівська ЗШ №1)

Мені сподобався семінар. Богданівка гарно нас зустріла і показала чудовий концерт, присвячений воїнам АТО. Також ми всі разом робили маскувальну сітку для бійців, які захищають нашу землю. Учні 11 класу показали нам гарну фізичну підготовку. Дякую всім організаторам за цей чудовий захід (Євген Нагорний, Суботцівська ЗШ)

Семінар мені сподобався, адже мова йшла про актуальні речі,оскільки в нашій країні йде війна. Мені також сподобалося плести сітку, бо цим ми допомагаємо нашим бійцям. Кінцівка заходу розважила мене, всі діти цікаві та ерудовані (Олександра Шимоня, Іванковецька ЗШ)

Мені сподобалось. Усе було організовано чудово, талановиті діти та привітні вчителі. Багато чого дізналася та приємно провела час. (Олена Мунтян, Богданівська ЗШ №2)

Мені надзвичайно сподобався захід. Спілкуватися було весело, вчителі були приємні, виклад матеріалу зрозумілим. Хотілося б, щоб таких заходів було побільше (Анастасія Конюх, Пантазіївська ЗШ)

Мені дуже сподобалося. Усе було гарно організовано, дуже сподобався концерт, а найбільше – тренінг, адже це дало можливість не лише познайомитися з різними дітьми, а й поспілкуватися. Враження позитивні (Юлія Шепель, Мошоринська ЗШ)

Радію, що брала участь у цьому семінарі, тому що змогла провести час не лише цікаво й весело, але й із користю. Змогла дізнатися про важливість ролі лідера в нашому житті, познайомилася з учасниками тренінгу і набралася досвіду від них, знайшла нових друзів і однодумців. Мабуть, як і всі присутні, я отримала купу вражень та позитивних емоцій. Тож дуже вдячна організаторам та учасникам семінару і з нетерпінням чекаю на нові зустрічі (Олена Вознесенська, Богданівська ЗШ №1)

Було цікаво брати участь у такому заході, він був проведений на високому рівні. Я дізналася багато корисного для себе, тому із задоволенням відвідала б іще раз подібний захід та Богданівську школу. (Дарія Куцова, Суботцівська ЗШ)

Головне, що в житті потрібно колекціонувати, це хороші враження та спогади. Після зустрічі з членами районного парламенту мій запас поповнився! Було дуже яскраво, різноманітно і цікаво, частіше потрібно так зустрічатися! (Катерина Душкова, Дмитрівська ЗШ №2)

Радію, що нарешті ми змогли зібратися разом, познайомитися ближче, поспілкуватися, в ігровій, доступній формі поговорити про важливі речі.

Наша країна гостро потребує нового покоління лідерів, яких потрібно виховувати вже сьогодні, адже відродження України неможливе без пробудження національної свідомості українського народу, насамперед молоді. Ми маємо навчитися брати на себе відповідальність за власне життя та прийняті рішення. Дуже сподіваюся, що дорослі підхоплять ініціативу нашої школи щодо проведення Школи Лідерів РПД і надалі збиратимуть нас частіше, адже, дякуючи Знам’янській районній раді та Знам’янському районному відділу освіти, це вже не проблема, бо кошти на проїзд дітей стовідсотково повернуті. Шкода, що не всі запрошені приїхали.

Діти завжди можуть знайти спільну мову. Це сьогодні ми діти, а вже завтра нам вирішувати долю країни. Так давайте ж учитися робити це вже сьогодні, адже від рівня культури, освіченості, вихованості сьогоднішніх учнів залежить майбутнє нашої держави. Слава Україні!


Голова районного парламенту дітей,

учениця ОНЗ "Богданівська ЗШ І-ІІІ ст.

ім. І.Г. Ткаченка" Гречук Валерія