Публічна інформація про школу

заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

 1. статут закладу освіти;

 2. ліцензії на провадження освітньої діяльності;

 3. структура та органи управління закладу освіти;

 4. кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

 5. освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

 6. територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);

 7. ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

 8. мова (мови) освітнього процесу;

 9. наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

 10. матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

 11. напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);

 12. наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;

 13. результати моніторингу якості освіти;

 14. річний звіт про діяльність закладу освіти;

 15. правила прийому до закладу освіти;

 16. умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

 17. розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;

 18. перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

 19. інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законода


2. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.


3 . Ст. 7 ЗУ Про освіту Мова освіти від 05.09.2017 № 2145-VIII Закон України Про освіту

Стаття 7 1. Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.