Нормативна база


НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ,

ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ШКОЛИ

Організаційні питання

· Закон України «Про повну загальну середню освіту»


Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII


· Збірник нормативних документів щодо роботи закладів освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

Постанови

КМУ:

· «Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти» від 30.09.2020 № 898

· «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» від 13.09.2017 № 684

Головного санітарного лікаря:

· «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)» від 30.07.2020 № 42

Наказ МОЗ:

" Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти" від 25.09.2020 № 2205


Накази МОН:

· «Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти» від 23.04.2019 № 536

· «Про затвердження Типового положення про філію закладу освіти» від 06.12.2017 № 1568

· «Про затвердження Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу» від 05.08.2016 № 944

Листи МОН:

· «Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 08.04.2020 № 1/9-201

· «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/202 і навчальному році»

· «Щодо неухильного дотримання законодавства» від 14.08.2020 №1/9-441

Підвищення кваліфікації

· Постанова КМУ «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» від 21.08.2019 № 800

· Лист МОН «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» від 04.03.2020 № 1/9-141

Конкурс на посаду керівника

· Наказ МОН «Щодо примірного переліку питань» від 19.05.2020 № 654

· Лист МОН «Щодо окремих питань проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти» від 20.05.2020 № 1/9-264

Приймання, переведення, вибуття учнів

Накази МОН:

· «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» від 16.04.2018 № 367

· «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу» від 14 .07.2015 № 762 (у редакції наказу МОН від 08.05.2019 № 621)

· Лист МОН «Щодо окремих питань переведення учнів закладу загальної середньої освіти до наступного класу» від 22.07.2019 № 1/9-471

Освітній процес

· Указ Президента України «Про оголошення 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні» від 30.01.2020 № 31/2020

Постанови КМУ:

· «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» 21.02.2018 № 87 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688)

· «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами» від 21.08.2013 № 607

· «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 23.11.2011 № 1392

· «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 15.08.2011 № 872

Накази МОН:

· «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій» від 29.04.2020 № 574

· «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи» від 07.02.2020 № 143

· «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу» від 27.08.2019 № 1154

· «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі» від 20.08.2018 № 924

· «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах (групах) закладів освіти» від 23.04.2018 № 414

· додаток «Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи» наказ від 19.08.2016 № 1009

· «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» від 21.08.2013 № 1222

· «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» від 13.04.2011 № 329

· «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» від 20.02.2002 № 128

Листи МОН:

· Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році від 11.08.2020 № 1/9-430

· Щодо методичних рекомендацій з організації психолого-педагогічного консиліуму для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини від 16.06.2020 № 1/9-328

· Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству від 18.05.2018 № 1/11-5480

· Методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів 1 класу від 21.05.2018 № 2.2-1250, № 2.2-1255

· «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»

Психологічна служба

· Лист МОН «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України» від 24.07.2019 № 1/9-477


Безпека життєдіяльності

Накази МОН:

  • · «Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу» від 16.05.2019 № 659

  • · «Про затвердження примірного тематичного плану та примірної програми навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності» від 31.01.2019 № 97

  • · «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти» від 26.12.2017 № 1669

  • · «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України» від 15.08.2016 № 974

  • · «Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів» від 14.12.2012 № 1423

    • "Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Міністерства освіти і науки України на 2021 рік" від 01.02.2021 № 130Джерело: https://edirshkoly.mcfr.ua/826845  1. Методичні рекомендації щодо проведення у 2020-2021 навчальному році Дня знань та Першого уроку

  2. Наказ МОН України від 03.06.2008 №496 "Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 класів ЗНЗ"

  3. Офіційні документи МОН, що регламентують роботу школи https://mon.gov.ua/ua/npa