Педагогічний колектив


Кадровий склад педагогічного колективу

ВЧИТЕЛІ, ЯКІ МАЮТЬ ПЕДАГОГІЧНІ ЗВАННЯ:

ЗАСЛУЖЕНИЙ УЧИТЕЛЬ УКРАЇНИ:

  • Ковальова Олена Володимирівна, учитель української мови та літератури

«УЧИТЕЛЬ-МЕТОДИСТ» - 5 педагогів.

«СТАРШИЙ УЧИТЕЛЬ» - 10 педагогів.

ВЧИТЕЛІ, ЯКІ МАЮТЬ ВИЩУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ КАТЕГОРІЮ – 20 педагогів.

ВЧИТЕЛІ, ЯКІ МАЮТЬ ПЕРШУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ КАТЕГОРІЮ – 7 педагогів.

ВЧИТЕЛІ, ЩО МАЮТЬ ДРУГУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ КАТЕГОРІЮ - 4 педагоги.

ВЧИТЕЛІ, ЩО МАЮТЬ КВАЛІФІКАЦІЙНУ КАТЕГОРІЮ «СПЕЦІАЛІСТ» - 2 педагоги.


ШМО учителів початкових класів

Богун Людмила Володимирівна

Учитель початкових класів, вчитель вищої кваліфікаційної категорії, "старший вчитель".

Стаж роботи - 38 років.

Методична проблема: «Здоров’язберігаючі технології в початковій школі».

Іванова Ксенія Олексіївна

Учитель початкових класів, учитель вищої кваліфікаційної категорії, "старший учитель", експерт з вивчення практичного досвіду вчителів під час сертифікації .

Стаж роботи - 26 років

Методична проблема: «Інтегровані уроки – один із засобів розумового та мовленнєвого розвитку учнів».


Іванова Любов Володимирівна

Учитель початкових класів, учитель вищої кваліфікаційної категорії , "Старший учитель"

Стаж роботи - 24 роки

Методична проблема:

«Формування мовленнєво-комунікативних компетентностей на уроках в початковій школі»

Петришина Наталія Андріївна

Учитель початкових класів, учитель вищої кваліфікаційної категорії, "Старший учитель"

Стаж роботи - 35 років

Методична проблема: «Активація пізнавальної діяльності з використанням традиційних методів навчання та інноваційних технологій».

Рядніна Валентина Іванівна

Учитель початкових класів , учитель вищої кваліфікаційної категорії, "учитель-методист"

Стаж роботи - 37 років

Методична проблема: «Дослідницька технологія в педагогічній спадщині І.Г.Ткаченка та творче її використання в практиці своєї роботи.»


Полоз Ганна Володимирiвна

Учитель початкових класів , учитель ІІ кваліфікаційної категорії

Стаж роботи - 10 років

Методична проблема:«Інтегровані уроки та тематичні дні, як засіб формування цілісної картини світу»

Стукало Алла Володимирівна

Учитель початкових класів, учитель ІІ кваліфікаційної категорії

Стаж роботи - 10 років

Методична проблема: «Розвиток пізнавальної активності учнів відповідно до вимог НУШ»

Попруга Зоя Миколаївна

Вихователь ГПД, учитель вищої кваліфікаційної категорії, "учитель-методист"

Стаж роботи - 31 рік

Методична робота: «Особливості розумового виховання молодших школярів в умовах інтерактивного навчання»

ШМО учителів суспільно-гуманітарного циклу

Ковальова Олена Володимирівна

Учитель української мови та літератури, Заслужений учитель України, учитель вищої кваліфікаційної категорії, відмінник освіти України, учитель-методист, лауреат обласної премії імені В.О. Сухомлинського, учитель вищої кваліфікаційної категорії, учитель української мови та літератури, член журі IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури; експерт по перевірці робіт ЗНО, член журі по перевірці робіт ІІІ Всеукраїнського етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка; член обласної комісії по присудженню педагогічної премії імені В. Сухомлинського.

Стаж роботи - 31 рік

Методична проблема:«Використання мнемонічних прийомів як один із найбільш доступних та ефективних способів підготовки учнів до ЗНО з української мови та літератури»

Бокатенко Ася Анатоліївна

Учитель української мови і літератури, учитель вищої кваліфікаційної категорії, "Старший вчитель"

Стаж роботи - 28 років

Методична проблема: «Розвиток асоціативно-образного та критичного мислення учнів на уроках української мови та літератури»


Кондрашенко Олена Олександрівна

Учитель української мови та літератури, російської мови та світової літератури, учитель вищої кваліфікаційної категорії, "Старший вчитель"

Стаж роботи - 17 років

Методична проблема: «Використання інтерактивних та інноваційних технологій на уроках української мови та літератури для становлення компетентної особистості»


Гречук Наталя Федорівна

Учитель української мови та літератури, російської мови та літератури, учитель вищої кваліфікаційної категорії

Стаж роботи - 29 років

Методична проблема:«Формування та розвиток інформаційно-цифрової компетентності на уроках української мови та літератури»

Молчанова Iлона Олексiївна

Учитель української мови і літератури, учитель ІІ кваліфікаційної категорії

Стаж роботи - 6 років

Методична проблема: «Інтерактивні технології навчання у процесі розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури»


Буштрук Наталія Борисівна

Учитель російської мови та літератури, учитель вищої кваліфікаційної категорії, "старший вчитель"

Стаж роботи - 36 років

Методична проблема: «Формування в учнів мотивації до навчання та саморозвитку на уроках зарубіжної літератури шляхом впровадження інноваційних технологій».


Шестакова Світлана Миколаївна

Учитель російської мови та літератури, учитель вищої кваліфікаційної категорії, "Старший вчитель"

Стаж роботи - 32 роки

Методична проблема:«Аналіз художнього тексту у світлі вимог до сучасного уроку»Глухий Олег Леонідович

Учитель історії і суспільствознавства, учитель І кваліфікаційної категорії

Стаж роботи - 13 років

Методична проблема: «Розвиток критичного мислення на уроках історії як засіб формування основних груп компетентностей»


Петрова Світлана Анатоліївна

Учитель історії і правознавства, учитель вищої категорії

Стаж роботи - 19 років

Методична проблема: «Розвиток критичного мислення на уроках історії з використанням ІКТ»ШМО учителів іноземної мови

Ніколайченко Альона Андріївна

Учитель англійської мови, української мови і літератури, зарубіжної літератури. учитель І кваліфікаційної категорії

Стаж роботи - 13 років

Методична проблема:"Розвиток комунікативної компетенції учнів як засіб формування особистості через впровадження інтерактивних форм навчання"Власова Людмила Валеріївна

Учитель англійської мови. учитель І кваліфікаційної категорії

Стаж роботи - 23 роки

Методична проблема: «Проектування навчального контенту уроку англійської мови з урахуванням українознавчого аспекту»


Лопанчук Олександр Олександрович

Учитель англійської мови

Стаж роботи - 3 роки

Методична проблема:

ШМО учителів природничо-математичного циклу

Бойчук Сергій Якимович

Директор ОНЗ, учитель фізики і математики, учитель вищої категорії, "учитель методист"

Стаж роботи - 37 років

Методична проблема: «Розвиток розумових здібностей учнів на уроках фізики»

Ніколаєнко Віталій Миколайович

Учитель фізики та математики, учитель вищої категорії

Стаж роботи - 52 роки

Рябченко Тетяна Петрівна

Учитель математики та інформатики, учитель вищої категорії, "старший учитель"

Стаж роботи - 21 рік

Методична проблема: «Диференціація навчання та використання інформаційних технологій на уроках математики та інформатики»

Куроп'ятник Володимир Миколайович

Учитель математики, учитель І ктегорії

Стаж роботи 27 років

Методична проблема: "Розвиток ключових компетентностей на уроках математики"

Єрмоленко Тетяна Миколаївна

Учитель географії та біології, учитель вищої категорії, старший учитель

Стаж роботи - 31 рік

Методична проблема: «Розвиток творчого географічного мислення з використанням активних та інтерактивних методів навчання»

Довженко Алла Анатоліївна

Учитель біології та хімії, учитель вищої категорії, "старший учитель"

Стаж роботи - 19 років

Методична проблема: «Активізація самостійної пізнавальної діяльності учнів на уроках хімії та біології»

Прохорова Інна Віталіївна

Учитель початкових класів

Стаж роботи - 2 роки

Методична проблема: «Формування екологічної грамотності і здорового життя учнів на уроках природознавства».

ШМО учителів художньо-естетичного та спортивного циклу

Стукало Володимир Іванович

Учитель фізичного виховання, учитель вищої категорії, учитель меетодист

Стаж роботи - 34 роки

Методична проблема:«Використання інноваційних технологій під час викладання фізичної культури, «Захисту України», основ здоров’я»

Довженко Олександр Володимирович

Учитель фізичного виховання, учитель вищої категорії, "старший вчитель"

Стаж роботи - 20 років

Методична проблема: «Застосування змагального методу на уроках фізичної культури»

Трубіна Оксана Василівна

Учитель історії та правознавства, трудового навчання та технологій, учитель І категорії

Стаж роботи - 17 років

Методична проблема: «Компетентісний підхід до організації освітнього процесу на уроках предметів освітньої галузі «суспільствознавство», трудового навчання, технологій та інформатики»


Ліксютіна Юлія Миколаївна

Учитель початкових класів, соціальний педагог

Стаж роботи - 5 років

Методична проблема: "Використання елементів методик арт-терапії на уроках образотворчого мистецтва для ефективної інтеграції особистості в сучасне інформаційне суспільство"(образотворче мистецтво)